Podnikatelská půjčka

půjčky se zástavou po celé ČR

Lze ručit nemovitostí ve vašem vlastnictví či ve vlastnictví třetích osob. Lze ručit kombinací nemovitého a movitého majetku.

Fixní úroková sazba je od 13 % p.a. Je neměnná po celou dobu splatnosti půjčky. Výše úrokové sazby není vázána na plnění smluvních podmínek.

Splácení podnikatelské půjčky jsme schopni řešit dvěma základními způsoby nebo individuálně:

a) pravidelný splátkový kalendář, zahrnující úhradu jistiny podnikatelské půjčky a úroků

  • půjčka je splácena každý měsíc stejnou splátkou
  • splatnost může být do 75 let vašeho věku, nejdéle 30 let

b) nepravidelný splátkový kalendář

  • v rámci 1. až max. 35. splátky jsou hrazeny pouze úroky z půjčky, resp. případně jejich část
  • poslední, max. 36. splátkou, se splácí jistina podnikatelské půjčky, včetně úroků za poslední měsíc a případně odložených úroků z půjčky
  • tato varianta generuje zásadně nižší měsíční splátku

c) individualizovaný splátkový kalendář dle vašeho požadavku

  • splátky dle vašeho očekávání a vašich potřeb

Vyplňte, prosím, jednoduchý formulář, co nejdříve se ozveme.


ochrana a zpracování osobních údajů